Cuvioasa Parascheva este sfânta populară a Ortodoxiei în evlavia poporului nostru!

În această zi de sărbătoare, 14 octombrie 2022, când avem şi hramul Bisericii din Parohia Strâmba-Jiu, pentru că Maica Domnului, cu «Acoperământul» său, ne-a ajutat să aşternem cu multă osteneală şi cu ajutorul oamenilor de bine un acoperământ nou al bisericii noastre, iar, Sf. Cuv. Parascheva s-a rugat la Dumnezeu pentru ca să putem duce la bun sfârşit această lucrare, ea fiind considerată sfânta populară a Ortodoxiei în evlavia poporului român, aştern aceste rânduri cu nădejdea că Dumnezeu Atotputernicul este astăzi şi la biserica noastră pentru a-L slăvi la Sfânta Liturghie şi pentru a-I mulţumi pentru darurile sale! Cei care vor veni astăzi la Biserica noastră sunt adevăraţi pelerini ai credinţei dreptmăritoare şi sperăm ca în viitor să obţinem şi un veşmânt al Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi, astfel ca pelerinajul să fie îndumnezeit, pentru că hramul şi pelerinajul de hram pot fi un eveniment de întărire a credinţei, de împrospătare a evlaviei, de împlinire a ru­găciunilor şi de cunoaştere a altor credincioşi decât cei pe care îi întâlnim zilnic in parohie, în mănăstire sau în localitatea de unde vine fiecare dintre noi. Hramul este în acelaşi timp o călătorie fizică şi spiritual a sufletului, şi chiar dacă prezenţa fizică este o chemare la sărbătoare, dintr-o localitate în alta, adică de acasă la locul sărbătorii sau de cinstire a sfinţilor, însă, atunci când vom avea veşmântul cuvioasei, călătoria spirituală a pelerinajului va deveni o mutare interioară de la o stare spirituală la o altă stare spirituală a sufletului. Dacă această mutare sau călătorie spirituală este un urcuş duhovnicesc sau o creştere duhovnicească, atunci vederea veşmântului şi atingerea lui preface oboseala fizică în odihnă spirituală, în pace şi bu­curie sufletească. Astfel, hramul asociat cu pelerinajul transforrnă cheltuiala mate­rială pentru finisarea acoperişului într-un câştig spiritual, iar, o iniţiativă particulară se metamorfozează într-o bucurie comunitară! De altfel, pelerinii care vin la Iaşi de hramul Sfintei Parascheva, ar trebui să ştie că veşmintele sale poartă o broderie specială. Potrivit calendarulortodox.ro, domnitorul Vasile Lupu, a adus moaştele Sfintei Parascheva la Iaşi în 1641 şi le-a aşezat la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi ctitorită de el. Aducerea moaştelor în Capitala Moldovei a fost un gest de recunoştinţă din punctul de vedere al patriarhului Partenie I şi al membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că domnitorul de atunci al Moldovei a plătit în întregime datoriile Patriarhiei Ecumenice. Începând cu anul 1889, moaştele Cuvioasei au fost mutate în Catedrala Mitropolitana din Iaşi. Potrivit credinţelor populare, în această zi este interzis să calci, să coşi, să faci de mâncare sau orice alte treburi în gospodărie, altfel te vei trezi cu dureri de cap şi ochi. O altă superstiţie spune că printre bucatele mâncate sau care sunt date de pomană nu trebuie să fie alimente ,,cu cruce”, precum nucile, castraveţii şi pepenele roşu. În schimb, este recomandată împărţirea de must şi de vin nou, dar şi de pâine. Potrivit tradiţiei, Sfânta Cuvioasa Parascheva se roagă la Dumnezeu şi pentru femeile însărcinate. Dacă eşti însărcinată, este recomandat să împarţi din bucatele tale cu copiii sărmani, Sfânta Parascheva urmând să te ocrotească la naştere, care va fi uşoară şi lipsită de dureri.  De Sfânta Parascheva se fac şi previziuni ale vremii, în care se ţine cont şi de somnul oilor. Daca acestea dorm înghesuite pe 14 octombrie, ciobanii spun că iarna va fi una grea, lungă şi friguroasă.

Foarte puţini creştini ştiu că Sfânta Parascheva poartă şi un blestem, care datează din anul 1641. Astfel, sub veşmintele în care Sfânta este îmbrăcată în fiecare an, moaştele acesteia mai poartă o ţinută care nu se dă jos niciodată, ce are şi un sigiliu pe care este scris blestemul domnitorului Vasile Lupu şi al Mitropolitului Varlaam care spune: «Blestemat să fie cel care va împrăştia vreodată Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva»! Veşmântul Sfintei Parascheva se face după un ritual special, în atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii obişnuiesc să ţină post şi să facă rugăciune înainte de a începe să le lucreze. Veşmintele ocrotitoarei Moldovei se schimba de cinci ori pe an şi se dăruiesc de Mitropolitul Moldovei unor biserici care au hramul Sfintei.

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

,,Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești. Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat. Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune. Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin”!

Se spune că, dacă te rogi cu tărie, moaştele Sfintei fac minuni. Iată o rugăciune pe care trebuie să o rosteşti dacă ai necazuri, şi vei primi ajutor:  

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura, nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim! Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutate; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, daruieşte-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin”!

Preot Antonie FĂINIŞI,

Parohia Strâmba-Jiu, Gorj

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*