Cea de-a 17-a ediţie a Congresului Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia, desfăşurată la Poiana, comuna Turburea, Gorj

,,Aici, simţim dragostea noastră, unii pentru alţii! Având atâţia credincioşi adunaţi împreună cu noi, credem că şi Mântuitorul Hristos este împreună cu noi”!

Sâmbătă, 3 iunie 2023, în comuna Turburea din judeţul Gorj, cu prilejul organizării celei de 17-a ediţii a Congresului Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia, cu participarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte, acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în această minunată şi străveche vatră de locuire gorjenească a fost o mare sărbătoare la care au participat tineri din judeţele Olteniei şi numeroşi slujitori ai altarului, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene, în rândul cărora s-a numărat şi domnul Iulian Popescu, Prefectul judeţului Gorj şi doamna prof. dr. Marcela Mrejeru, inspector şcolar general al IŞJ Gorj. La reuşita manifestării au contribuit consilieri ai Mitropoliei Olteniei, inspectori şcolari, o serie de preoţi şi cadre didactice implicate în proiectele destinate tinerilor, îndrumători ai grupurilor parohiale de tineri, ca şi al inspiratului prezentator, actor şi arhidiacon craiovean Ovidiu Cuncea, ca o dovadă certă că primarul comunei Turburea, domnul Ion Bârcă, s-a preocupat cu dăruire, ca un bun gospodar al competenţelor administrative şi gospodăreşti, înscriindu-se cu deplină confirmare în conţinutul temei legate de rolul rugăciunii şi al comuniunii spirituale în viaţa tinerilor!

,,Evanghelia de astăzi, ne îndeamnă să-L iubim pe Mântuitorul Hristos, dar, să ne rugăm Lui cu dragoste şi cu multă iubire”!

Sub chiriarhala coordonare a Mitropolitului Olteniei, cu participarea unui ales sobor de preoţi şi diaconi a fost săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Biserica din Parohia Poiana, la sfârşitul căreia, Înaltul Ierarh a rostit un cuvânt de învăţătură impresionant şi pilduitor desprins din Textul Evangheliei privitor la ezitările Sfântului Apostol Petru şi la cele trei lepădări ale acestuia de Mântuitorul Iisus Hristos, subliniindu-se în contextul acesta următoarele: ,,Cu ajutorul Lui Dumnezeu, în această zi premergătoare Sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh, oficiem Sfânta Liturghe în această sfântă biserică unde de câţiva ani buni ne-am obişnuit să prăznuim şi să comemorăm evenimente, pentru a face legătura aceasta faţă de ceea am moştenit de la părinţii noştri şi ceea ce vrem să lăsăm în urma noastră! E adevărat că îi cinstim pe moşii şi strămoşii noştri, cei care sunt înaintea Lui Dumnezeu, iar noi ne aducem aminte ca să continuăm tradiţia noastră sfântă ortodoxă, ca să le lăsăm urmaşilor noştri lucruri şi obiective frumoase de realizat şi de împlinit! În această sâmbătă, ne rugăm la Dumnezeu pentru ceea ce ne-am propus, ca să facem o mănăstire a Maicii Domnului, a Sfântului Ioan Evanghelistul şi a Sfintei Muceniţe Tecla şi să-I mulţumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea am putut să facem! Deci, să-L rugăm să împlinim tot ceea ce noi ne-am propus! Tocmai de aceea, în ziua de astăzi, la Sfânta Liturghie, am ascultat Evanghelia care ne aminteşte despre chemarea la apostolat şi despre întoarcerea Sf. Ap. Petru, care s-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos la răstignirea Lui. Sf. Ap. Petru a fost întrebat de către Mântuitorul, dacă Îl iubeşte şi a răspuns apostolul cu toată inima sa, că Îl iubeşte, primind ca să fie păstor de suflete! A treia oară, Sf. Ap. Petru s-a mâhnit, pentru că l-a întrerbat Mântuitorul de mai multe ori, după care a răspuns: «Doamne, Tu le ştii pe toate! Ştii că Te iubesc!». Aceste cuvinte sunt fundamentale pentru viaţa noastră! Şi noi greşim înaintea Lui Dumnezu şi ne lepădăm de El, în anumite împrejurări ale vieţii noastre! Pentru că orice păcat este o îndepărtare de Dumnezeu, o întoarcere de la lumină şi o îndepărtare de Creatorul nostru! Mântuitorul Hristos ne cheamă pe fiecare în parte, ca să dovedim iubirea faţă de El! Dumnezeu este Cel Care a aşezat în sufletele noastre iubirea Sa! Îl iubim pe Dumnezeu pentru că este Creatorul nostru, este ziditorul nostru, este Tatăl nostru cel ceresc! Îl iubim pentru că ne dă viaţă şi pentru că nu putem să trăim în afară de El! Aşa cum spune psalmistul, mereu ne întâlnim cu Creatorul, cu ziditorul nostru! Îl iubim pentru că ne dă viaţă şi pentru că Si-a dat viaţa Sa pentru noi! Este întrebat Sf. Ap. Petru, dacă Îl iubeşte, pentru că atunci când Iisus Hristos a fost răstignit de către iudei, când Se afla înaintea judecăţii lui Pilat, Petru s-a lepădat de Domnul de trei ori! Şi tot de trei ori l-a întrebat, pentru că lepădarea nu se îndreaptă decât prin iubire! Cel care se lepădă de Dumnezeu, trebuie să dovedească îndreptat că Îl iubeşte pe Dumnezeu! Dacă nu dovedim iubirea aceasta, înseamnă că nu ne-am îndreptat şi nu ne-am apropiat de Dumnezeu! Atunci când Îl iubim pe Dumnezeu, ne îndepărtăm de cel rău, adică, ne lepădăm de satana şi de toate slugile lui şi de toate ispitele lui! Când Îl iubim pe Dumnezeu, ne înstrăinăm de păcate şi de lucrurile păcătoase, de cele pământeşti! Când ne apropiem de Dumnezeu, ne ferim ca să-L supărăm cu ceva prin faptele noastre! De aceea, să-I cerem Mântuitorului Iisus Hristos, ca să ne ierte păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Mântuitorul Hristos ne iartă întotdeauna pentru că ne iubeşte! Ori de câte ori Îi cerem: «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!», în interiorul nostru răsună acel glas iertător: ,,Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”. Aşa cum Apostolul Petru a fost iertat, şi noi îi cerem iertare, toţi cei păstoriţi, şi noi, care suntem păstori, episcopi şi preoţi! Dumnezeu ne iartă, atunci când Îi cerem iertare şi ne pune ca să îngrijim de turma Sa! Să fim credincioşi, cei care suntem în biserică! Ne iartă Dumnezeu, pentru că ne cheamă să moştenim Împărăţia cerului! Sf. Evanghelist Ioan aminteşte despre un martor foarte important care este el însuşi, deci, cel care a scris Evanghelia şi pe care îl cinstim la mănăstirea noastră, pentru că în dialogul Mântuitorului cu Sf. Ap. Petru, constatăm că şi Sf. Ev. Ioan va moşteni Împărăţia cerului, pentru că la «Cina cea de Taină» s-a rezemat de pieptul Mântuitorului Iisus Hristos, arătând o iubire de apropiat al Domnului, a fost un mărturisitor al credinţei Evanghelice şi apoi s-a mutat în Împărăţia cerului! Evanghelia de astăzi, ne îndeamnă să-L iubim pe Mântuitorul Hristos, dar, să ne rugăm Lui cu dragoste şi cu multă iubire! Vom arăta că suntem ucenici ai Mântuitorului Hristos, dacă vom avea dragoste în noi! Dacă vom avea deschidere unii faţă de alţii, o deschidere spre «ceata» iubitorilor şi a mărturisitorilor de Dumnezeu! Rugăciunile noastre şi Sfânta Liturghie arată că suntem popor iubitor de Dumnezeu şi că Îl cinstim pe Dumnezeu şi pe sfinţii Săi! Astăzi, tinerii din această sfântă Mitropolie, vin în locul acesta ca să se roage şi apoi să revină, pentru că este atât de frumos ca să fie fraţii împreună! Aici simţim dragostea noastră, unii pentru alţii! Având atâţia credincioşi adunaţi împreună cu noi, credem că şi Mântuitorul Hristos este împreună cu noi! Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să primească rugăciunile noastre, să ne dăruiască ceea ce noi am cerut la Sfânta Liturghie, spre Slava numelui Său şi a noastră mântuire. Amin”! Ca un strălucit exeget în dogmatică, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu le-a recomandat celor prezenţi, şi mai ales tinerilor, că e necesar să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu Sufletul tău şi cu tot cugetul tău, aceasta fiind prima şi cea mai mare poruncă ce include toate poruncile şi toate legile Cerului şi ale întregii Creaţii, mai ales că Mântuitorul Iisus Hristos, prin întreaga Sa viaţă pământească, prin întreaga Sa lucrare dumnezeiască, prin fiecare cuvânt de-al Său, a dovedit că Dumnezeu este Dragoste (Ioan 3,8 şi 16). De aceea, şi omul trebuie să fie iubire, pentru că este făcut după chipul lui Dumnezeu, ca o expresie a dragostei Lui Dumnezeu. Cu toate răutăţile şi cu toate îndepărtările de Dumnezeu, în această lume siderată şi marcată de spiritul autodistrugerii, sunt două realităţi esenţiale: Dumnezeu şi omul, iar, dincolo de aceste două entităţi cosubstanţiale, nu este ceva mai important şi mai sublim!  

                  Prof. dr. Vasile GOGONEA

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*