Învăţătura Preotului de altar – Despre Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca

„Zugrăvind Preacinstitul tău chip, dumnezeiescul Luca, scriitorul cel insuflat de Dumnezeu al Evangheliei lui Hristos, a înfățișat pe Ziditorul a toate pe brațele tale”!

M-am aplecat cu multă acribie, deci, cu înclinaţie deosebită şi chiar cu evlavie în a-mi aşterne în scris gândurile, asupra Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca, unul dintre cei patru evangheliști, considerat de către tradiția creștină autorul Evangheliei după Luca și al cărții «Faptele Apostolilor», de aceea, voi insista cu acest prilej, nu asupra Evanghelistului sau a doctorului înzestrat pentru care a fost atât de apreciat, dar, şi asupra Apostolul care a pictat-o prima dată pe Maica Domnului, mai ales că mine sărbătorim cu evalvie «Intrarea în Biserică a Maicii Domnului», cu precizarea că tradiția Bisericii noastre dreptmăritoare ne spune că Sfântul Luca a pictat peste 70 de icoane cu Maica Domnului, la unele dintre ele având-o chiar în față pe Maica Domnului, ştiut fiind faptul că au fost contemporani. Acestui subiect am ales ca să reţinem câteva idei mai puțin cunoscute, poate, despre talentul iconografic al Sfântului Evanghelist Luca! Analizând şi din perspectivă istorică, prima reprezentare iconografică a Maicii Domnului în sens propriu, adică, așa cum știm noi că arată o Icoană, îi aparține Sfântului Evanghelist Luca, deoarece, după Pogorârea Sfântului Duh, în urma unor revelaţii, a pictat trei tipuri de Icoane ale Maicii Domnului, iar, afirmația potrivit căreia Sfântul Luca este considerat «pictorul Maicii lui Dumnezeu» este fundamentată pe o mărturie a lui Theodor Studitul (sec. al VI-lea), un strălucit imnograf și teolog ortodox, care spune că împărăteasa bizantină Eudoxia, ar fi trimis Pulheriei, o Sfântă Împărăteasă și o mare apărătoare a credinței, un portret al Maicii Domnului, «Theotokos», pictat de către Apostolul Luca. Tot prin tradiţie, textele liturgice îl menționează în legătură cu acest aspect prin cuvintele: „Zugrăvind Preacinstitul tău chip, dumnezeiescul Luca, scriitorul cel insuflat de Dumnezeu al Evangheliei lui Hristos, a înfățișat pe Ziditorul a toate pe brațele tale”! De asemenea, o altă mărturie-cheie care atestă faptul că Sfântul Luca a reprezentat-o iconografic pe Maica lui Dumnezeu, îi aparține Sfântului Ioan Damaschin, cel mai cunoscut apărător al Sfintelor Icoane, care ne-a lăsat o informație deosebit de important şi ne-a spus: „Dumnezeiescul Apostol și Evanghelist Luca a zugrăvit întocmai Sfântul și Preacinstitul chip al Maicii lui Dumnezeu, Maria, pe care a întâlnit-o la Ierusalim, aflându-se încă în trup și predicând în Sfântul Sion”! Totodată, Sfântul Ioan continuă mărturia sa, arătând că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a pictat-o pe Preacurata Fecioară în culori și în amestec de ceară, pe o bucată de lemn, ca să ne-o lase amintire și să ne-o arate așa cum era în realitate, dar văzută ca într-o oglindă mirifică! În acest fel, cele trei Icoane reprezentate de către Sfântul Evanghelist Luca sunt: «Maica Domnului Odighitria» sau «Îndrumătoarea», în care este reprezentată cu Pruncul în brațe, arătând spre El, ca o călăuză spre Dumnezeu și spre mântuire: «Maica Domnului Eleusa» – «Mângâietoarea», în care Maica Domnului Îl ține pe Fiul ei, care are fața îndreptată spre Ea și o mână în jurul gâtului ei sau al umărului, iar, nu în ultimul rând, «Maica Domnului Oranta» – «Rugătoarea», reprezentare în care Maica Domnului apare cu mâinile desfăcute, fără Pruncul Iisus, în rugăciune smerită pentru mântuirea întregului neam omenesc. Din păcate, cele trei Icoane originale ale Maicii Domnului nu s-au păstrat până în zilele noastre, însă ele au constituit adevărate repere pentru întreaga artă iconografică bizantină de mai târziu, iar, dacă Icoanele nu s-au păstrat până astăzi, tradiția bisericii noastre a ținut vie o poveste foarte interesantă, legată de modul în care Sfântul Luca a pictat Icoana Maicii Domnului «Îndrumătoarea», despre care se spune că neavând curajul și îndrăzneala de a o privi direct în ochi pe Maica Domnului, în timp ce picta această Icoană atât de cunoscută în întreaga lume, Sfântul Luca a lăsat ochii plecaţi şi nelucraţi, deși toate trăsăturile feţei erau deja pictate. El se tot gândea şi nu ştia prea bine, cum să procedeze ca să încheie Icoana și să-i dea ultimul strat de lac, fiindcă la ultimul finisaj îl împiedica sfiala şi respectul fără de margini pe care le avea faţă de Maica lui Dumnezeu. Iar, pentru că timpul trecea și nu ajungea să încheie lucrarea iconografică, a dat la o parte portretul început, gândindu-se că nu va putea niciodată să-l termine, însă, chiar în următoarea zi, Maica Domnului i-a spus Sfântului Luca: „Fiul meu, adu-mi chipul pe care l-ai pictat!”, după care, mergând el în atelier, a dezvelit icoana și, luând-o, a văzut că ochii, ca prin minune, erau pictaţi deja pe pânză şi aveau cea mai frumoasă expresie divină, cu o serie de caracteristici atât de umane, cum nu mai întâlnise la niciun chip zugrăvit până atunci în predispoziţia sa de pictor. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este recunoscut drept Sfânt octotitor al pictorilor de Icoane, dar și al medicilor, motiv pentru care se cuvine, așadar, ca toți cei care ne învrednicim cu una dintre aceste profesii sau care slujim la sfântul altar, să aducem un gând de recunoștință și de rugăciune Sfântului Apostol și Evanghelist Luca şi să ne facem un mare prieten în Ceruri, deoarece prietenia Sfinților valorează mult şi cântărește nespus de mult aici, pe pământ, dar mai ales întru cele veșnice, ale Împărăției cerurilor!

Preot Paroh Năvârcă Ion Marius, Parohia Urdarii de Sus, Gorj

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*