GHEORGHE ROȘOGA: De la scenă la tipar, cu același talent!

Pe 9 decembrie, interpretul Gheorghe Roșoga și-a lansat prima sa carte, „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc”, în cadrul unui eveniment organizat la celebrul local Minerva din Craiova.

La lansare au participat nume sonore ale culturii românești, printre care s-au numărat prof. univ. dr. Ion Deaconescu, președintele Academiei Internaționale de Poezie “Mihai Eminescu”, scriitorul și publicistul Mihai Firică, președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, cercetătorul științific Tudor Nedelcea, dr. Mircea Pospai, poeta Camelia Radulian și alți scriitori și oameni de cultură.

Invitații prezenți au luat rând pe rând cuvântul, scoțând în evidență autenticitatea și farmecul povestirilor cuprinse în carte. Însuși Gheorghe Roșoga a avut un cuvânt emoționant în care a evocat sursa de inspirație – sufletul său, puternic ancorat în lumea satului de altădată.

Spre bucuria celor prezenți, artistul a interpretat „la rece” celebra sa creație, „Gheorghe”, o veritabilă bijuterie a folclorului muzical românesc. Dar surpriza a fost și mai mare atunci când trecătorii de pe stradă, auzind glasul inconfundabil al lui Gheorghe Roșoga, s-au oprit în dreptul localului, lipindu-se de geamuri pentru a-l vedea și asculta pe celebrul interpret.

Povestiri cu tâlc din lumea satului românesc

Cartea „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc”, recent apărută la Editura Beladi, reprezintă debutul în proză al interpretului Gheorghe Roșoga. Volumul conține o colecție de povestiri savuroase, care au în centru personaje pitorești inspirate din lumea satului românesc tradițional.

Prin intermediul acestor povestiri vii și pline de haz, autorul reușește să surprindă și să ilustreze, cu mult farmec, schimbările pe care le-a suferit universul rural în era globalizării. Structura socială a satului tradițional s-a destabilizat și, odată cu aceasta, s-a estompat și memoria colectivă.

Gheorghe Roșoga readuce la viață prototipuri umane specifice lumii rurale de altădată – ca bunicuța, tanti Leana, preotul sau nea Ion. Povestirile despre bunicuță sunt deosebit de emoționante și de vii.  Prin limbaj și stil, autorul reușește să redea savoarea graiului autentic popular. Volumul este un omagiu adus tradițiilor și istoriei satului românesc. Fiecare povestire reprezintă o călătorie în lumea personajelor, oferind prilejul unei introspecții și bucurii sufletești.

Gheorghe Roșoga: Vorbesc cu copilăria mea, chiar și la vârsta asta, vorbesc cu tinerețea mea, vorbesc cu întâmplările satului!”

Apariția cărții „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc” a venit după ce Gheorghe Roșoga vorbise pentru prima dată public despre acest proiect editorial cu câteva luni în urmă, într-un interviu acordat lui Alexandru Pătrașcu în cadrul podcastului realizat la Imbold Media. Maestrul a dezvăluit atunci care au fost motivațiile ce au stat la baza scrierii acestui volum:

Sunt un neastâmpărat. Umblu mereu prin suflet și nu știu cum să-i descarc frumosul. Trăirile nu mă lasă în pace. Și caut să vorbesc cu mine, vorbesc cu copilăria mea, chiar și la vârsta asta, vorbesc cu tinerețea mea, vorbesc cu întâmplările satului. Caut să exprim ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult. Caut să folosesc graiul popular, tocmai ca să nu piară, să nu se piardă… Și, vorbind cu mine, am început să le așez în scris. Aceste povestioare au apărut prima dată pe Facebook, apoi am fost îndemnat de oamenii care au citit să le pun într-o carte, să rămână acolo.

Gheorghe Roșoga

Un titlu remarcabil în colecția Personalități de seamă ale culturii românești” a Editurii Beladi

Volumul „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc” reprezintă o nouă apariție editorială în cadrul colecției „Personalități de seamă ale culturii românești” a Editurii Beladi din Craiova. Prin includerea cărții în această colecție, editura recunoaște valoarea incontestabilă a interpretului Gheorghe Roșoga în peisajul cultural românesc.

Această nouă lucrare vine la o lună distanță de la publicarea volumului „Români în elita mondială. Profiluri contemporane”, apărut la aceeași editură. Prin publicarea unor lucrări ce pun în valoare personalități și realizări românești notabile, Editura Beladi reușește să ofere publicului cărți de patrimoniu, care îmbogățesc tezaurul cultural național. Cele două apariții recente demonstrează interesul și angajamentul editurii craiovene pentru promovarea adevăratelor valori autohtone.

Debutul în proză al artistului a fost întâmpinat cu bucurie de directorul editurii, prof.univ.dr. Dumitru Otovescu de la Școala Doctorală de Sociologie a Universității din Craiova, care a declarat că „este o mare satisfacție pentru noi să publicăm această carte, semnată de unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți români. Prin harul său incontestabil, Gheorghe Roșoga reușește să ne încânte cu o incursiune fermecătoare în lumea satului românesc.”

Prezent la eveniment, redactorul cărții, drd. Vlad Ovidiu Cioacă, a punctat următoarele:

Pot să spun că am pornit „pe urmele lui Gheorghe al nostru” din cel puțin două ipostaze. Mai întâi, ca tânăr pasionat și profund cunoscător al fenomenului folcloric. Apoi, ca redactor al acestei cărți și, implicit, al Editurii Beladi. Pentru Editura Beladi, publicarea acestei lucrări vine într-un moment aniversar, când se împlinesc trei decenii de la înființare – în anul 1994, grație eforturilor domnului prof.univ.dr. Dumitru Otovescu. În 2013, editura inaugura colecția „Personalități de seamă ale culturii românești”, prin publicarea volumului „Un miracol românesc. Gheorghe Zamfir”. Colecția a mers mai departe, iar astăzi i se adaugă un nou titlu, care va rămâne de referință. Cartea maestrului Roșoga este o monografie a satului românesc – atât o monografie sociologică, cât și o monografie psihologică, dar și o lucrare beletristică. Este o carte complexă, care nu poate fi încadrată într-un singur gen. Cred că această lucrare permite prognoza unui debut editorial de succes, mai ales că lucrăm deja la a doua carte.

Vlad Ovidiu Cioacă

Ecouri culturale. Reflecții de la lansarea cărții

Recenzia făcută de prof.univ.dr. Ion Deaconescu, președintele Academiei Internaționale de Poezie „Mihai Eminescu”, surprinde esența volumului „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc” și evidențiază calitățile scriitorului. Criticul literar remarcă talentul autorului de a crea un univers populat de personaje reprezentative pentru satul românesc tradițional, prototipuri recognoscibile care poartă amprenta satului natal, Gura Motrului:

Această carte înglobează o succesiune de convorbiri, întâlniri şi întâmplări imaginare cu personaje ușor de identificat în chiar  autorul evocărilor, ce transmit cititorului gândurile şi sentimentele, ironile şi atitudinea unor protagonişti, cu un statut social bine definit. Gheorghe Roşoga, autorul acestei panorame pitoreşti a spiritului ţărănesc tradiţional, un interpret de valoare, cunoscut şi recunoscut peste tot în ţară, prin personajele create de el însuşi, învie în aceste povestiri ce a fost cândva, amintindu-şi de Gura Motrului, localitatea sa natală, ştiind să asculte tăcerea şi spovedania celor din jurul său, vorbele-i fiind un medicament miraculos pentru suflet şi inimă, parcă desprinse din proza lui Marin Preda. Fragmentele despre bunică au o savoare aparte, sunt irigate de emoţie şi neprevăzut, de fapt, tot volumul se constituie într-o radiografie sentimentală şi tulburătoare a spiritului românesc dintotdeauna.

Ion Deaconescu

Opinia scriitorului Mihai Firică, Președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, evidențiază virtuțile aparte ale volumului semnat de Gheorghe Roșoga. Proza artistului are o pronunțată oralitate, păstrând spiritul povestirilor populare rostite la gura sobei. Limbajul autentic și talentul descriptiv dau viață unui univers rural tradițional, redat cu o profundă înțelegere a psihologiei țărănești:

Oralitatea prozei domnului Gheorghe Roșoga indică traseul preumblărilor în viață ca într-un cerc, asemenea filosofului care a văzut lumea neieșind niciodată din satul său. Ca artist muzical, Maestrul a atins performanțe care l-au transformat într-un reper pentru păstrătorii culturii tradiționale, fără concesii sau alunecări în deriziunea comercialului. Ancorat puternic în moralitatea satului oltenesc, cu un umor de calitate presărat la fiecare rând sau imagine descrisă cu talent, acest volum este un răspuns pentru cei care se mai întreabă, aproape cu credința strivită de atât de multe dezamăgiri, dacă totul este în zadar sau ce folos că mai păstrează câte unul, fie el Gheorghe, fie Ion, linia omeniei și a dragostei pentru tradiția culturală românească. Da, cât vor exista artiști ca Gheorghe Roșoga mai putem fi salvați.

Mihai Firică

Scriitorul Mircea Pospai surprinde esența volumului „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc”, scoțând în evidență nu doar savoarea povestirilor și pitorescul personajelor, ci mai ales spiritul care animă întreaga carte. Dincolo de textul propriu-zis, se simte parfumul locurilor natale ale autorului, parfumul Olteniei, cu tradițiile și mentalitatea ei. Povestirile au un puternic substrat realist, însă Gheorghe Roșoga amplifică efectul artistic printr-o doză de ficțiune. Rezultatul este o incursiune savuroasă în lumea satului românesc tradițional, surprinsă cu autenticitate:

Aș putea să mă refer pe larg la povestirile pe care Gheorghe Roșoga ni le propune în această carte. Personajele sunt pitorești, adesea savuroase și se pretează, pentru cel ce citește cartea, să vorbească despre ele, despre întâmplările prin care trec sau pe care le provoacă. Dar pe lângă importanța a ceea ce găsim scris în paginile acestei cărți, o semnificație aparte o au elementele de dincolo de cuvintele scrise, spiritul cărții. Spirit care este greu de descifrat dacă rezidă din personajele din carte sau din mentalul lor, din fondul genetic și din zestrea sufletească a oamenilor locului. Se simte, dacă nu este descris direct pe alocuri, parfumul zonei din care vine Gheorghe Roșoga. Povestirile lui Gheorghe Roșoga, de un realism copleșitor, incumbă doze de ficțiune care amplifică efectele asupra cititorului.

Mircea Pospai

Perspectiva filologului Tudor Nedelcea, cercetător științific principal I la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolaescu-Plopsor” al Academiei Române, pune în lumină calitățile lui Gheorghe Roșoga de interpret și de prozator. Volumul de debut în proză surprinde plăcut prin stilul unic și limbajul bogat, demne de marii scriitori. Deși o latură mai puțin cunoscută a autorului, înclinația sa pentru scris își are rădăcinile în pregătirea sa inițială de învățător. Astfel, cartea dezvăluie o nouă fațetă a talentului polivalent al lui Gheorghe Roșoga:

Gheorghe Roșoga este unul dintre puținii interpreți de cântec popular capabili să transmită mesajul textului poetic. Mulți cântă, dar puțini transmit! Îl știam pe Gheorghe Roșoga ca mare interpret, dar nu îl cunoscusem și în calitatea sa de scriitor. Deși debutant, poate fi cu ușurință comparat cu marii prozatori. Are un stil unic, personalizat, un limbaj deosebit de bogat. Pe de-o parte, această carte este o surpriză, deoarece nu cunoșteam această latură a maestrului, dar, pe de altă parte, nu ar trebui să fim surprinși, având în vedere că este la bază învățător, absolvent al Liceului Teoretic din Filiași și al Institutului Pedagogic.

Tudor Nedelcea

Poeta Camelia Radulian subliniază, la rândul său, talentul polivalent al lui Gheorghe Roșoga, care se remarcă nu doar ca interpret de folclor, ci și ca prozator. Volumul îl dezvăluie pe artist în ipostaza de cronicar al istoriei și păstrător al tradițiilor, prin harul de a recrea atmosfera lumii rurale tradiționale. Limbajul cărții integrează accente din mari scriitori într-un stil aparte, care îmbină umorul fin cu nostalgia pentru timpurile apuse:

Prin intermediul acestei cărți, îl cunoaștem pe maestrul Roșoga în calitate de cronicar nu doar prin cântec, ci și prin arta scrisului, ca un păstrător al istoriei, nu numai al locurilor și al timpului, ci și al cuvintelor. Spun acest lucru pentru că în această carte veți întâlni accente din Marin Sorescu, accente din Marin Preda, un umor foarte filtrat și interesant, un umor fin, care se împletește cu nostalgia unor timpuri ce cunosc disoluția în contact modernitatea destructurantă.

Camelia Radulian

Scriitorul Dan Lupescu, cel care a pregătit o amplă recenzie a cărții pentru a fi publicată în revista Flacăra, vede în cartea lui Gheorghe Roșoga o adevărată comoară a spiritualității românești. Artistul se înscrie firesc în galeria marilor povestitori olteni, precum Ion Marin Iovescu și Romulus Cojocaru:

Înveșmântată într-o frapantă copertă cartonată de culoarea aurului dacic, cu genă identitară unică în lume, cartea poartă girul Editurii Beladi. Indiferent dacă a studiat sau dacă doar a lecturat scrierile de referință ale corifeilor prozei oltenești și, în genere, muntenești, Gheorghe Roșoga este îndreptățit să calce cu semeție (ba, o și face!) pe urmele lui Ion Marin Iovescu și Romulus Cojocaru. Omul, Profesionistul și Patriotul Gheorghe Roșoga păstrează, înnobilează cu vibrații voievodale și perpetuează viguros, cât mai curată, Armonia cu Dumnezeu, cu Duhul satului oltenesc – icoană vie a minții, inimii și sufletului Măriei Sale: Țăranul Român Dintotdeauna.

Dan Lupescu

Scriitorul vâlcean Puiu Răducan subliniază talentul literar remarcabil al lui Gheorghe Roșoga, care se exprimă ca un adevărat profesionist al scrisului. Cartea reprezintă o contribuție de valoare la literatura română, putând fi considerată un util rezumat al spiritualității rurale pentru oricine dorește să cunoască acest univers:

Se știe că mulți interpreți de orice fel de muzică, la fel ca și mulți sportivi, nu stau atât de bine la capitolul… literar, să zicem. În cazul acesta, al prietenului George Roșoga, nu poate fi vorba de așa ceva. Omul scrie frumos, literar, zici că-i un profesionist al condeiului, lucru recunoscut chiar de oamenii valoroși care au vorbit. În cartea sa, „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc”, domnul Gheorghe Roșoga scoate în evidență satul românesc, atât cât a mai rămas din el. Aș putea spune că această carte a îmbogățit zestrea literaturii române și că oricând poate fi un ajutor pentru un doctorand ce-și dă examenul în ceea ce privește satul nostru drag.

Puiu Răducan

Profesorul Nicolae Marinescu scoate în relief perspicacitatea cu care Gheorghe Roșoga radiografiază esența satului românesc aflat la răscruce de timpuri. Cartea imortalizează un moment de cotitură în evoluția spațiului rural, prins între tradiție și modernitate:

Gheorghe Roșoga surprinde în mod esențial problematica satului românesc. Trebuie să remarcăm faptul că satul acesta, cel descris de Gheorghe Roșoga, este un sat în evoluție, într-un moment de intersecție, între o tradiție și un viitor pe care nu-l știm. Mă bucur că avem confirmarea că maestrul Roșoga lucrează la a doua carte. Deși nu știam, eram pregătit să anticipez că asta se va întâmpla. Sunt convins că interpretul și scriitorul Gheorghe Roșoga va duce mai departe construcția începută prin această carte și o va face și mai complexă.

Nicolae Marinescu

Poetul Nache Gheorghe descrie cartea drept un balsam vindecător pentru suflet. Talentul autorului de a se exprima natural și cu ușurință debordantă, aidoma felului în care cântă, face ca lectura să fie un deliciu pentru orice cititor:

Veţi întâlni în această carte trăiri şi regăsiri unicat. O să redescoperiţi ţăranul din voi şi că lipsa neştiută de aceste trăiri vă vor completa golul purtat mult timp, de care nici n-aţi ştiut că vă lipseşte. Iată cum această carte vine ca un balsam de oblojire a inimii şi sufletului! Autorul, prin felul său nativ de exprimare, deşi este la prima lui experienţă de acest gen, o face cu uşurinţă debordantă şi nemaiîntâlnită. Autorul scrie precum cântă!!! L-am întâlnit odată prin târgul Craiovei, am schimbat câteva vorbe, ne-am şi fotografiat cu soţiile, la final ne-am îmbrăţişat şi am plecat pe la ale noastre.  Nu mică mi-a fost mirarea cum întreaga zi mi-a fost plină de energie şi entuziasm, simţeam cum bucuria îmi năvăleşte sufletul, eram transformat. Ei bine, dragii mei, vă asigur că o să fiţi încercaţi cu siguranţă de acest straşnic sentiment.

Nache Gheorghe

Scriitorul Ion Cornoiu argumentează că, prin cartea sa, artistul aduce un omagiu neamului țărănesc. Limbajul precis, lipsit de balast, recreează cu autenticitate o lume apusă:

Gheorghe denotă, fără doar şi poate, o cunoaştere în detaliu a vieţii şi tradiţiilor satului oltenesc şi prin slovele acestei cărţi, aduce un omagiu cât Coloana lui Brâncuşi, întregii salei stirpe ţărăneşti. Bravo, Gheorghe, se vede că ai ţâşnit către piscuri din strămoşeasca opincă românească şi ai reuşit în viaţă datorită faptului că ai fost şi ai rămas ţăran până-n măduva oaselor. Slova cărţii de faţă are densitatea de nepătruns a granitului din munţii noştri. Faptele sunt dăltuite în cuvinte precise şi adevărate, printre care vorbele goale nu s-au putut strecura cu niciun chip. Aici e numai esenţa, niciun gram de umplutură nu s-a strecurat în substanţa acestei minunate cărţi.

Ion Cornoiu

În imagine surprindem o scenă emoționantă – maestrul Gheorghe Roșoga, împreună cu cele mai dragi ființe, soția Ioana și fiica Alina Gabriela. Privirea plină de mândrie a doamnei Ioana spune totul despre susținerea necondiționată pe care i-o poartă partenerului ei de viață. Iar zâmbetul luminos al Alinei trădează bucuria de a-și vedea tatăl împlinindu-și un vis. Fotografia surprinde o familie unită, în care fiecare se regăsește și prinde rădăcini.

Diploma acordată maestrului Gheorghe Roșoga de către Uniunea Scriitorilor din România, filiala Craiova. Distincția reprezintă o recunoaștere a contribuției esențiale a artistului la promovarea tradițiilor populare oltenești de-a lungul întregii cariere. Prin arta sa interpretativă și acum și prin cea a scrisului, Gheorghe Roșoga a reușit să pună în valoare comoara spirituală a zonei natale. Diploma, înmânată de scriitorul Mihai Firică, președintele filialei, este un meritat omagiu adus acestor eforturi neobosite. Ea certifică apartenența lui Gheorghe Roșoga la breasla creatorilor de frumos din Craiova, confirmând statutul său de ambasador al culturii populare oltenești.

În cadrul evenimentului, maestrul Gheorghe Roșoga a fost decorat cu titlul de Ambasador Cultural, acordat de Academia Internațională de poezie Mihai Eminescu.

În imagine, maestrul Gheorghe Roșoga împreună cu doi tineri dragi, Alexandru Pătrașcu și Vlad Ovidiu Cioacă, surprinși într-un moment de bucurie. Privirea caldă a maestrului trădează aprecierea sa pentru cei doi. Alexandru este prezentat drept „coleg de cântec și prieten”, iar Vlad drept redactorul cărții recent lansate. Zâmbetele și armonia dintre generații transmit un sentiment de împlinire. Tinerețea este molipsitoare, la fel și bucuria de a lucra împreună la promovarea tradițiilor!

În imagine, maestrul Gheorghe Roșoga împreună cu doi tineri dragi, Alexandru Pătrașcu și Vlad Ovidiu Cioacă, surprinși într-un moment de bucurie. Privirea caldă a maestrului trădează aprecierea sa pentru cei doi. Alexandru este prezentat drept „coleg de cântec și prieten”, iar Vlad drept redactorul cărții recent lansate. Zâmbetele și armonia dintre generații transmit un sentiment de împlinire. Tinerețea este molipsitoare, la fel și bucuria de a lucra împreună la promovarea tradițiilor!

Volumul „Vorbe de duh, povestiri cu tâlc” reprezintă mult mai mult decât debutul în proză al unui artist îndrăgit. Este mărturia unei minți ascuțite, care prinde în cuvinte comori de înțelepciune străbună. Gheorghe Roșoga își croiește drum în literatură așa cum și-a croit drum în muzică – cu har, dar și cu ambiție și muncă. Povestirile sale sunt o invitație de a (re)descoperi frumusețea ascunsă în lucrurile simple. Iar dacă încă există oameni care prețuiesc aceste comori, înseamnă că speranța nu a murit. Poate că satul de altădată nu va mai fi la fel, dar atâta vreme cât mai sunt povestitori ca Gheorghe Roșoga, nimic nu poate șterge cu totul urmele trecutului. Iar de acolo vom putea clădi mai departe!

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*