GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI – Prof.univ.dr. Acad.Cătălin ZAMFIR

Prof.univ.dr. Acad.Cătălin ZAMFIR, a înfiinţat, în anul 1990, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, în cadrul Academiei Române, unde lucrează şi în prezent!

După ce am prezentat-o pe doamna Elena Zamfir, în tabloul de excepţie al biografiilor prestigioase care au onorat festivitatea intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată la începutul lunii noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansării volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, de data aceasta, la Secţiunea «Ştiinţă şi Tehnică», îl vom prezenta pe d-l Prof.univ.dr., Acad.CĂTĂLIN ZAMFIR, Director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, născut la 9 februarie 1941, în București, unde s-a format și a activat de-a lungul întregii sale vieți, asumându-și responsabilități majore în diversele domenii de muncă în care a lucrat: învățământul superior, în cadrul Universității din București și Politehnicii din București, iar, la Universitatea din Bucureşti, la sociologie, m-a îndrumat de multe ori cu bunăvoinţi şi cu o înaltă competenţă! Din anul 1990 a înființat Institutul de Cercetare a Calității Vieții, în cadrul Academiei Române și lucrează aici până în prezent; în Guvernul României, la început, în 1990, ca Ministru al Muncii în primul guvern democratic instalat la conducerea României prin alegeri libere, democratice, a elaborat un pachet de legi care, prin adaptări funcționează și azi.

A obținut titlul de doctor în filosofie, cu o temă sociologică intitulată: «Metoda normativă în psiho-sociologie».

Între anii 2001-2004, a fost consilier de stat pe probleme sociale al fostului prim-ministru, Adrian Năstase. Este căsătorit cu distinsa doamnă profesor universitar doctor Elena Zamfir, care a îndeplinit înalte funcţii de conducere în Ministerul Educaţiei Naţionale şi s-a ocupat de dezvoltarea asistenţei sociale în sistemul universitar din România. Împreună şi prin colaborare, cei doi soţi au manifestat o atitudine colegială, deschisă şi încurajatoare pentru extinderea şi funcţionarea programelor de studii în domeniile sociologiei şi asistenţei sociale în mai multe centre universitare ale ţării. Este absolvent al Liceului «Dimitrie Cantemir» (1957) din București și al Facultății de Filosofie a Universității din București (1962). În perioada 1962-1964 a fost preparator la Facultatea de Filosofie a Universității din București, apoi asistent al aceleiași facultăți (1964-1968). În anul 1969 a obținut titlul de doctor în filosofie, cu o temă sociologică intitulată: «Metoda normativă în psiho-sociologie». Între 1968-1970 a fost cercetător la Institutul de Psihologie al Academiei Române, iar, în perioada 1970-1980 și-a continuat activitatea didactică, fiind lector la Facultatea de Filosofie a Universități din București. Între anii 1980-1989 a fost conferențiar al Catedrei de filosofie și șeful colectivului de sociologie de la Institutul Politehnic București. În perioada 1990-2008 a fost profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, al  cărei decan a fost între 1998-2008. Din anul 1990 este fondator și director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) din cadrul Academiei Române. În calitate de Ministru al Muncii și Protecției Sociale, 1990-1991, a reînființat învățământul universitar de asistență socială în România și profesia de asistent social, sprijinind dezvoltarea  învățământului sociologic în numeroase universități românești şi din Republica Moldova. Deși a fost ministru al Muncii în primul guvern democratic, instalat în România după revoluția din decembrie 1989, apoi președinte ales al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior și al Asociației Române de Sociologie, mai ales ca prof.univ. și decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, fondator al Asistenței Sociale și întemeietor al unor reviste, inițiator al unor legi juridice despre muncă și protecție socială în special, poate fi apreciat ca fondator și director din 1990 al I.C.C.V., dar și unicul membru titular al Academiei Române, care reprezintă interesele sociologiei în cel mai important for științific al țării! Distinsul profesor Cătălin Zamfir a rămas un om modest, apropiat, deschis comunicării colegiale și sincer atașat valorilor umaniste. Între 1990 și 2008 a îndeplinit următoarele roluri manageriale:  1990 – 1991:Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, între 1994 – 1998: Preşedintele CNCSIS – Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, între 2001 – 2004: Coordonator tehnic al Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, tot între 2001 – 2004 a fost Consilier de stat pe probleme sociale al Primului-ministru, între 2000 – 2008: Decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.

Cătălin Zamfir are contribuții notabile în domeniul cercetării sociologice

Între anii 2003 – 2004 a activat pentru Elaborarea Memorandumului Comun de Incluziune Socială (Guvernul român/ Comisia europeană) şi negocierea cu CE! Cele mai importante domenii de interes științific în care s-a implicat d-l Cătălin Zamfir includ următoarele:  teoria sociologiei: un model sintetic al explicației cauzale și structural-funcționaliste, incertitudinea ireductibilă și impactul ei asupra profilului fenomenelor sociale;  cercetarea sociologică a realității românești: profilul societății românești în perioada tranziției, calitatea vieții și standardul de viață, dezvoltarea socială a organizațiilor, elaborarea de politici sociale în perioada tranziției, istoria socială a României; misiunea socială a sociologului: transmiterea rezultatelor cercetării sociologice. Un rol notabil în dezvoltarea culturii sociologice din România l-au avut şi diversele rapoarte de cercetare şi lucrări publicate sub egida I.C.C.V., înfiinţat în 1990 în cadrul Academiei Române şi condus şi acum de prof. Cătălin Zamfir, cu colective ambiţioase de specialişti şi pe teme ale căror rezultate au constituit obiect de studiu pentru formarea în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale. Avem în vedere cercetările şi cărţile despre problemele sociale şi politicile sociale în România şi în context european, despre comunitatea rromilor şi dimensiunile fenomenului de sărăcie în ţara noastră, despre tranziţia societăţii noastre spre capitalism şi opţiunile de viitor ale dezvoltării României, despre consecinţele social-economice recente ale manifestării pandemiei în societatea românească. Printre realizările la nivel internațional, Academicianul Cătălin Zamfir are contribuții notabile în domeniul cercetării sociologice și al politicii sociale, recunoscute la nivel internațional, atât înainte de 1989, cât și după căderea vechiului regim comunist. A fost numit «visiting professor» la Institutul de Cercetare Socială din Ann Arbor, Michigan, SUA, în anii 1973-1974, poziție ce i-a permis să colaboreze cu unii dintre cei mai importanți sociologi și cercetători sociali ai vremii, iar, în cele șase decenii de activitate academică a publicat 53 de cărți, 31 în calitate de autor unic, pentru celelalte fiind coordonator sau coautor, și 214 studii în reviste și volume. Multe dintre acestea se regăsesc în reviste internaționale de prestigiu, fiind citate și utilizate de către cercetători și specialiști din întreaga lume, ceea ce a contribuit la creșterea vizibilității sale pe plan mondial. Profesorul Cătălin Zamfir a fost invitat să susțină prelegeri și să participe la conferințe internaționale în mai multe țări, inclusiv Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Italia, Spania și Japonia, care au fost bine primite de publicul internațional și au contribuit la creșterea vizibilității sale și la afirmarea sociologiei românești pe scena internațională. A fost implicat în proiecte internaționale de cercetare și dezvoltare, care au avut un impact semnificativ asupra politicilor publice și a dezvoltării sociale. De exemplu, în anul 2004, a realizat un raport privind situația copiilor din România, la cererea Reprezentanței UNICEF, raport ce a fost publicat pe site-ul instituției. La 2 martie 2009, Universitatea din Craiova i-a acordat tiltului de Doctor Honoris Causa, ceea ce confirmă prezența prof. Cătălin Zamfir în viața publică și științifică naţională şi internațională şi contribuțiile sale privind mai multe domenii în care și-a exprimat capacitatea creativă și viziunea sociologică! Prof. Cătălin Zamfir este un lider remarcabil şi incontestabil al sociologiei româneşti din ultimele trei decenii, care, prin valorile şi imperativele asumate de-a lungul timpului şi-a pus amprenta în mod inovativ asupra direcţiilor şi rezultatelor de evoluţie ale mişcării sociologice din România, ale reprezentării sale valorice pe plan european și mondial. În opinia unor specialişti, Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir are un rol la fel de fecund în viaţa sociologică naţională, ca şi cel pe care l-a avut Dimitrie Gusti în perioada interbelică.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*