Înţelepciunea este frica de Dumnezeu! ,,Intrând în Sfânta Sfintelor, te-ai împărtășit în chip minunat de hrană cerească prin mâna îngerului, întărindu-ți trupul și sufletul, Curată”!

Am pictat Icoana ta, Maica Domnului, pentru a învăţa ceea ce înseamnă această pârgă a cântărilor pe care o aduc ție, Fecioară. A lui Nicodim! Te rog, îngăduie-mi să-ţi trimit acatistul care cuprinde: Glasul 1. ​Cântarea 1 Irmosul: ,,Dă-mi harul cuvântului mie, celui ce am început să laud slăvita intrare în biserică, Atotlăudată, și dă întunecatei mele minți mărgăritarul cunoștinței, Fecioară. Intrând în Sfânta Sfintelor, te-ai împărtășit în chip minunat de hrană cerească prin mâna îngerului, întărindu-ți trupul și sufletul, Curată. Înlăuntrul celor nepătrunse ale Templului cu râvnă ai iubit să locuiești încă din pruncie, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, ca să te arăți Templu al lui Hristos, Stăpânul a toate. Fiind ca un chivot însuflețit, Stăpână, a Atotțiitorului Dumnezeu, te-ai sălășluit în locul cel sfințit, Născătoare de Dumnezeu curată, acolo unde sălășluia odinioară chivotul cel de aur. Cântarea a 3-a Irmosul: Ai ales să locuiești în același loc unde sunt puse Tablele Legii, căci aveai să cuprinzi în pântece și să-L naști pe Dumnezeu, Dătătorul de Lege, Pururea Fecioară, chemarea din nou a lui Adam. Se bucură cele cerești împreună cu cele pământești, astăzi, la dumnezeiasca și cuvioasa ta intrare, Mireasa lui Dumnezeu, și norii de sus picură dulceață. Lasă-l pe împăratul proroc David să lovească tainic coardele psaltirii, propovăduind mai înainte curata și atotslăvita intrare a fiicei Tale, împărăteasca pruncă și Maica Dumnezeului nostru. Să se veselească Sfintele, primind înlăuntrul lor pe cea cu adevărat Preasfântă, din care are să ia trup Sfântul Sfinților și Cuvântul cel fără de început al Tatălui. Cântarea a 4-a Irmosul: Izbăviți prin nașterea ta, Atotlăudată Curată, din toată osânda, urgia și stricăciunea, pe tine te lăudăm ca pricină a izbăvirii noastre din acestea, Fecioară, și lăudăm cu dor preacurata ta intrare în Sfânta Sfintelor. Bucură-te, ceea ce ai născut pricina bucuriei, bucură-te, reînnoire a neamului muritorilor, bucură-te, că Duhul lui Dumnezeu S-a arătat doică și hrănitor al tău, Fecioară Maică, atunci când erai în cele nepătrunse ale Templului. Scara pe care a văzut-o oarecând Iacov prin care avea să coboare din înălțime Dumnezeu, ca pe oameni să-i ridice la înălțime, tu ești Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, strigă Zaharia, bucurându-se. Ca o frumoasă rândunea, înțelegătoare te-ai arătat în cele nepătrunse ale Templului, Buno, și în acestea ți-ai înfipt cuibul, arătând tuturor că iarna a trecut și a venit noua Primăvară. Cântarea a 5-a Irmosul: Trofeul de biruință al Împăraților și lauda credincioșilor, să o fericim toți cu laude pe Născătoarea de Dumnezeu, care intră cu bucurie în biserica lui Dumnezeu. Să fie lăudată Stăpâna cea cu multe nume, cu dumnezeiești cântări, că părăsindu-și casa părintească din pruncie, a locuit în casa Domnului cu suflet plin de râvnă. Noua pârgă a omenirii se oferă acum în Templu Domnului, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, ca un dar bineprimit Ziditorului Dumnezeu. Prin intrarea ta în biserică, ceea ce ești cu totul fără de prihană, Adam cel izgonit iarăși primește intrarea în Rai, lăudându-te pe tine, Pururea Fecioară, Curată. Cântarea a 6-a Irmosul: Tinde-mi mie mâna celui tălăzuit cumplit în noianul nenorocirilor și a tot felul de greutăți, Buno, și mântuiește-mă pe mine, cel ce laud curata ta Intrare. Tu ești pricina mântuirii și a vieții, Curată, pentru aceea, pe tine te laud, ca pe o folositoare caldă și, de dorul tău, cânt Intrarea ta cea plină de bucurie. Templul cel curat al lui Dumnezeu se sălășluiește acum  în Templu și cea sfântă cu adevărat intră în Sfintele, străine sunt minunile tale, Născătoare de Dumnezeu. Mulțimea preoților văzându-te pe tine, Curată, venind la Templu, s-au bucurat din inimă și din suflet și cu dumnezeiești binecuvântări te-au încununat. Cântarea a 7-a Irmosul: Să se miște spre laudă astăzi, trâmbițele cele bine răsunătoare ale Duhului, la Intrarea Prealăudatei în Templu. Cer al lui Dumnezeu înstelat, cu frumusețile nepieritoare ale harurilor, să fie lăudat intrând în Sfintele Sfintelor. Limbile cele binegrăitoare și meșteșugirile ritorilor nu pot să laude, Mireasa lui Dumnezeu, preasfânta ta Intrare în biserică. Scaunul cel de aur și palatul Împăratului, în Templu se sălășluiește, ca să poarte pe Împăratul a toate. Cântarea a 8-a Irmosul: Nor al luminii fiind, cu totul fără prihană Curată, unde socoteau cei de demult că sălășluiește lumina cea neapropiată, acolo singură te-ai învrednicit să sălășluiești, Fecioară nenuntită. Sălășluire largă te-ai arătat, Marie, încăpând pe Cuvântul, Făcătorul tuturor, Care te-a ales pe tine dintre muritori, Curată, ca singură să locuiești în Sfânta Sfintelor. Urmând cuvintelor dumnezeiescului Gavriil, strigăm ție: Bucură-te, Preanevinovată Curată: Bucură-te, ceea ce ai sălășluit în casa lui Dumnezeu, ca să naști bucuria cea veșnică în lume. Ca un sfeșnic atotluminos fiind, Cuvioasă, strălucind pururea prin harurile Duhului, acolo unde era sfeșnicul cel cu șapte lumini, acolo, Fecioară, te-ai învrednicit să locuiești. Cântarea a 9-a Irmosul: Ca ceea ce ești templu al Împăratului a toate și Ziditorului, ai fost adusă în Templul Legii, Fecioară, pentru aceea și pe mine, care sunt templu al patimilor, cu rugăciunile tale, ceea ce ești cu totul fără de prihană, arată-mă pe mine templu și sălaș al Duhului Sfânt, Curată. Cu adevărat Născătoare a Domnului te știm pe tine, căci pe Domnul a toate singură L-ai născut, Fecioară, Care din pruncie în biserică te-a sălășluit, cu totul fără de prihană, alegându-te pe tine dintre toate, ca una care ești frumoasă și cu trupul, și cu sufletul. Ca să-L aduci tuturor muritorilor pe Hristos, soarele dreptății, Care risipește întunericul înșelării și Care a strălucit lumii lumina cunoștinței, Mireasa lui Dumnezeu, viață îngerească ai dus în Sfânta Sfintelor. Nimeni să nu rămână în urmă. Nimeni să nu zăbovească a veni la sărbătoarea cu totul slăvită și strălucită a Intrării în biserică a Născătoarei de Dumnezeu Maria. Ci toți, bucurându-ne, să ne adunăm și să batem din palme cu sfinte cântări și cu dumnezeiești laude. AMIN”!

Ana-Maria Alexandra GOGONEA,

Licenţiată în arte vizuale,

Facultatea de Teologie-Ortodoxă Craiova

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*