Dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos despre chinurile focului şi despre iadul ca realitate :,,Eu iubesc păcătosul, dar, nu păcatul! Du-te şi spune-le oamenilor că îi iubesc şi îi aştept ca să vină la mine”!

Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos vorbeşte despre moarte şi despre pedepsirea celor păcătoşi, în textul grecesc sunt folosite două cuvinte: «hadēs» şi «gehenna», iar, «hadēs» este echivalentul ebraicului «she’ôl» care, în Vechiul Testament are sensul de  «locuinţă a morţilor», «mormânt», «loc unde coboară toţi când mor», dar, fără a avea conotaţia de «pedeapsă» sau «răsplată», iar, în acest fel, deducem că în Noul Testament se află un pasaj în care «hadēs» pare a fi asociat cu pedeapsa. De aceea, vom continua dialogul cu Omul îndumnezeit şi Dumnezeul înomenit, pentru a desluşi tenebrele iadului:

-V.G: Doamne, văd nişte demoni care aruncă stropi, dar, nu sunt stropi de ploaie, pentru că oamenii strigă după ajutor! Mai văd, acolo, cum se înmulţesc viermii de pe oameni, iar, aşa-zisa ploaie nu e apă, ci, e puciasă care creşte flăcările ce fac mai mare chinul oamenilor! Ce se întâmplă, aici, Doamne?

-IISUS: Fiule, aceasta este răsplata celor care nu s-au întors la Dumnezeu! Hai, că acum, vreau să te duc la un loc mai aparte, la un om foarte bine cunoscut în viaţa lui pământeană!

-V.G: Doamne, încă din tinereţe şi până la această vărstă înaintată, am fost şi sunt un om cu opinii tranşante, poate chiar divizate şi credeam că oricine moare, merge în cer, chiar şi cei care iau cina la biserică, vor merge în cer, dar, cred că m-am înşelat, pentru că atunci când Papa Ioan Paul al II-lea a murit, neamurile mele şi toţi cunoscuţii mi-au spus că el a mers în raiul ceresc! Toate posturile de radio şi de televiziune spuneau cu durere că Papa Ioan Paul al II-lea a murit şi avea să se odihnească în pace, că după moarte, el se bucură cu Dumnezeu şi cu îngerii Lui! Am crezut la vremea respectivă ceea ce spunea presa, dar, m-am înşelat mult! Pentru că îl văd prezent aici, în iad, înconjurat de flăcări! Mă uit la faţa lui şi mă minunez!  

-IISUS: Acel om pe care îl vezi acolo este Papa Ioan Paul al II-lea! El este aici, pentru că nu s-a pocăit!

,,Numai eu am puterea să-i salvez pe oameni şi în afară de mine, nimeni nu îi poate salva”!

-V.G: Doamne, dar, tocmai Sanctitatea sa, de ce se află aici? Ştiu că le predica oamenilor din lumea întreagă, tuturor credincioşilor bisericii catolice!

-IISUS: Fiule, ascultă-mă cu atenţie, fiindcă, nici un curvar, nici un idolatru, nici un lacom şi nici un mincinos, nu va moşteni Împărăţia mea!

-V.G: Doamne, ştiu aceasta, dar, el, vestitul Papă, arhicunoscut în toată lumea, de ce a ajuns aici? Pe pământ el a predicat la mulţimi de oameni!

-IISUS: Da, el spunea multe lucruri, dar, niciodată n-a spus adevărul, aşa cum este el! A cunoscut adevărul, dar, chiar dacă l-a cunoscut, n-a rostit tot adevărul! Pentru că el a preferat banii, mai mult decât salvarea altora! El n-a spus despre realitate, că raiul şi  iadul există! Astfel, acum el se află aici!   

-V.G: Doamne, vă că are un şarpe cu multe ace şi care este încolăcit în jurul gâtului său! Se chinuie şi tot încearcă să scape de acest şarpe! Doamne, te rog să-l ajuţi, pentru că aud cum ţipă şi strigă: «Doamne, ai milă de mine şi ajută-mă! Că aş vrea să mă întorc şi să ajung iar pe pământ ca să mă pocăiesc»!

-IISUS: Spui că-ţi pare rău pentru suferinţa lui, dar, el a ştiut foarte bine că locul acesta este real, iar, acum e prea târziu şi nu mai este nici o şansă pentru el!

-V.G: Doamne, sunt surprins până la culme şi nu înţeleg!

-IISUS: Fiule, am să-ţi arăt viaţa acestui om şi vei înţelege! Iată, ai aici un ecran mare, ca să vezi cum acest om împărţea cina la oameni! Acei ameni erau aşa de idolatri şi uită-te, cât de mulţi idolatri erau acolo unde el ţinea predici! Idolatria nu salvează pe nimeni! Numai eu am puterea să-i salvez pe oameni şi în afară de mine, nimeni nu îi poate salva! Eu iubesc păcătosul, dar, nu păcatul! Du-te şi spune-le oamenilor că îi iubesc şi îi aştept ca să vină la mine!  

-V.G: Doamne, în timp ce Tu îmi vorbeşti, văd pe ecran tot ceea ce a făcut acest om în viaţa lui pământească!

-IISUS: Priveşte şi la modul cum acest om primea mulţi bani prin conturi bancare şi îi ţinea cu totul pentru sine! El avea foarte mulţi bani şi se văd imagini cum acest om stătea pe un tron, dar, în acelaşi timp, vedem şi ceea ce se află în spatele tronului! Este adevărat că genul acesta de oameni, nu se căsătoresc, dar, nu glumesc sau inventez! Sunt imagini foarte clare prin care se arată modul cum oamenii aceştia cu slujire înaltă dormeau cu măicuţele de la biserici şi cu multe alte femei ştiute şi neştiute!

-V.G: Doamne, dar, e posibil ca aceşti oameni să fi trăit în curvie? Dumnezeu ne spune că nici un curvar nu va moşteni Împărăţia cerurilor!

-IISUS: Uită-te, fiule, tot ceea ce îţi arăt, se întâmplă! Papa Ioan Paul al II-lea a trăit aşa, iar, acest lucru se întâmplă cu mulţi dintre preoţii care trăiesc pe pământ, chiar acum! Du-te şi spune-le oamenilor că este timpul ca să se întoarcă la mine!

,,Spune-le ca să- mi dea mie povara lor de păcate, iar, eu le voi da lor odihnă! 

-V.G: Doamne, arată-mi şi locul prin care oamenii merg spre iad şi te rog să-mi spui, cum se face că oamenii aceştia merg pe un asemenea drum care duce spre iad?

-IISUS: Am să-ţi arăt un tunel cu mulţi oameni care trec prin el, dar, sunt legaţi cu lanţuri la mâini şi la picioare! Sunt îmbrăcaţi în negru şi duc o povară pe spatele lor! Ei, încă nu mă cunosc pe mine, iar, ceea ce duc în spate este păcatul lor! Dar, du-te şi spune-le ca să- mi dea mie povara lor de păcate, iar, eu le voi da lor odihnă, pentru că pot să le iert păcatele! Du-te şi spune-le că merg spre iad cu povara lor, dar, să vină la mine că îi aştept cu braţele deschise!    

-V.G: Doamne, dar, acela de acolo e chiar un verişor de-meu! Şi fata de lângă el este tot o verişoară de-a mea! Deci, rudele mele şi cei familia mea ajung şi în acest loc!

-IISUS: Ei vin spre acest loc, dar, du-te şi spune-le încotro merg! Spune-le că merg spre iad! Du-te şi spune-le că te-am ales ca străjer al meu! Să le spui adevărul! Te rog să te duci şi să le spui tot ceea ce ţi-am arătat! Dacă tu nu le spui şi ceva rău li se întâmplă, sângele lor va cădea asupra ta! Dar, dacă tu faci ceea ce ţi-am cerut, acel om se va socoti cu mine! Dacă acea persoană nu se pocăieşte, responsabilitatea va fi asupra ei! Voi cere sângele lui cu propria lui mână! Iar, tu vei fi scutit!

-V.G: Iisuse, al meu, dar, acum înţeleg mai bine că sunt mulţi oameni cu faimă în lume, care merg spre acest loc!

-IISUS: Da, fiule, de exemplu, Michael Jackson, care era satanist! Mulţi oameni nu cred, dar, acesta este adevărul! Acest artist avea legăminte sataniste, lucra cu Satan, pentru a obţine faimă şi mulţi admiratori! Aşa cum dansa el pe scenă, aşa făceau demonii care îi torturau pe oameni în iad. Ei se dădeau pe spate şi nu înaintau, având o plăcere în a chinui oamenii! De aceea, Michael Jackson este în iad! Iată-l acum, chinuit de flăcări!  

-V.G: Aşa este, Doamne, că nu mi-e uşor să văd cum se chinuie în flăcări şi ţipă!

-IISUS: -Fiule, oricine ascultă cântecele sale sau le cântă, e prins de satan şi e dus în iad! Vezi, aici sunt şi oameni care mă cunosc pe mine, dar, merg spre iad! (VA URMA)

Prof. dr. Vasile GOGONEA

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*