O monografie  va rămâne mereu un document de strictă actualitate

,,Poarta spre Dumnezeu este credinţa, iar forma prin care se intră la Dumnezeu este rugăciunea”!

Domnul jurist Ion M. Ungureanu se dovedeşte un merituos şi neobosit cercetător şi un consecvent ostenitor al scrierilor monografice şi istorice ale localităţii Ţicleni, deoarece, prin reeditarea Monografiei: «Bisericile Parohiei nr. 1 din oraşul Ţicleni», autorul, putem spune că se autodepăşeşte pe sine însuşi, prin înalta virtute de documentarist şi cronicar al localităţii sale natale! Retipărită în anul de graţie 2023 la Tâgu-Jiu şi distribuită cu generozitate de către acest om care se respectă pe sine, chiar dacă nu e respectat de către cei care ar trebui să-l preţuiască aşa cum se cuvine, cartea este oferită amatorilor de curiozităţi scriitoriceşti, pentru a demonstra că: ,,din moşi-strămoşi, oamenii localităţii noastre (am evitat formularea «locuitorii localităţii noastre», pentru a trece peste o repetiţie contextuală care nu dă bine! n.n.) au fost călăuziţi de credinţa în Dumnezeu, transmisă din generaţie în generaţie”, tocmai pentru a sublinia faptul că domnul jurist Ion M. Ungureanu depăşeşte cadrul strict religios al cărţii sale şi se adânceşte cu mult curaj şi cu o incontestabilă competenţă în studiul documentelor istorice şi în prezentarea unor persoane care sunt legate de localitate!

,,Biserica a ţinut în unire pe români şi a păstrat fiinţa neamului nostru…”!

Tocmai în acest sens, în articolul de faţă vorbim despre o monografie care va rămâne mereu şi ca un document de strictă actualitate! Ca un veritabil teolog, autorul ne spne că: ,,Poarta spre Dumnezeu este credinţa, iar forma prin care se intră la Dumnezeu este rugăciunea”, dar, pentru că mereu îmi place să fac referire la spusele Sf. Ap. Pavel, care consideră că valorile morale creştine sunt credinţa, nădejdea şi dragostea, dar, mai mare peste toate este dragostea, consider că tot ceea ce scrie domnul jurist Ion M. Ungureanu capătă conturul emblematic al dragostei pentru părinţii domniei sale, pentru doamna Iuliana şi pentru toţi cei care fac din dragostea pentru aproapele un crez al faptei pilduitoare! Este o carte scrisă cu mintea şi cu inima, pentru că autorul o face atât de elegant, fără ca lectorul sau cititorul ei să știe că unii nu prea înțeleg întrebarea și contextul în care ea l-ar putea viza! O carte frumos tipărită, nu văd cum ar putea fi respinsă de către clevetitori, iar, eu, personal, nu sunt critic literar, nu scriu cronică literară, nu sunt preocupat de «monitorizarea» erorilor eventuale sau a omisiunilor sclipitoare, iar, ca un umil cititor, nu pot analiza cu pretinsă competenţă o lucrare sau alta! Eventual, pot face exerciții de promovare sau de susținere a unui autor sau altul, a unei cărți sau alta, pot face exerciții de admirație, mă pot entuziasma de apariția unei cărți, pot să-mi exprim rezerve față de o apariție editorială sau alta, dar, această carte merită toată atenţia cititorilor! Ceea ce spuneam despre valenţele acestei lucrări de referinţă se regăseşte chiar în «Lecţia de istorie a lui Mihail Kogîlniceanu, din 1843, care rămâne valabilă şi azi…», pentru că autorul nostru drag şi respectat, nu uită să ne amintească faptul că ,,Biserica i-a ţinut în unire pe români şi a păstrat fiinţa neamului nostru…pentru că Biserica  joacă un rol important pentru educaţia morală a omului, din timpul copilăriei, până la sfârşitul vieţii”! Frumos colorată şi «sfinţită» cu imagini de neuitat, cartea aceasta deapănă lecţii de învăţătură duhovnicească, începând de la «Decalogul» cu cele zece porunci dumnezeieşti şi continuând cu prezentarea detaliată a istoricului bisericilor din Parohia nr. 1 Ţicleni, a slujitorilor de altar şi a sprijinitorilor acestor biserici, a modului în care evenimentele bisericeşti s-au înscris în viaţa comunităţii de mireni, prin implicarea copiilor şi a sfătuitorilor de bine, dar, cel mai mult am apreciat aplecarea domnului jurist Ungureanu asupra Bisericii filială de la Tunşi, chiar dacă a fost extins domeniul de abordare, prin înscrierea în context a Eroinei Ecaterina Teodoroiu! Încă o dovadă a faptului că monografia de faţă este mai mult decât un document religios!

,,Biserica joacă un rol important pentru educaţia morală a omului”!

Desigur, această prezentare nu poate trece prea uşor peste evenimentul deosebit din ziua de 17 septembrie 2023, legat de resfinţirea Bisericii celei mari cu Hramul «Sf. Mare Muc. Gheorghe – purtătorul de biruinţă», care este «situată în câmpul Cioienii», o resfinţire oficiată de către Înalpreasfinţitul Părinte Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei! Prezentarea pe care o facem acum din dorinţa de a binecuvânta un om cu suflet mare, iar, fiind foarte ferm în exprimarea unor astfel de opinii, lipsit de exercițiul diplomației critice, poate că am reușit să-mi atrag uneori chiar dușmănii din partea unor invidioşi! Să fim bine înţeleşi, autorii, în general, nu suportă să li se facă observații critice, așteaptă să se vorbească despre jumătatea plină a paharului creației lor, dar, având posibilitatea să scriu despre ceea ce vreau şi mai ales despre ceea ce îmi place, pot să am judecăți critice fără judecători măsluiţi prin omisiune. Domnul jurist Ion M. Ungureanu este un autor despre care am scris când mi-a oferit cărțile sale, ceea ce înseamnă că a reușit să mă convingă în așa manieră încât să mă facă să… depun mărturie pentru realizarea sa editorială. Desigur, nu putem întra în detalii în prezentarea acestei cărţi, de aceea, lăsăm cititorul mai  mult sau mai puţin avizat ca să judece şi să aprecieze meritele şi eventualele sincope în tipărirea acestei cărţi, aşa cum este cazul unei mici scăpări de tipăritură din ultima pagină a lucrării, când sub portretul lui Gheorghe Codinoiu scrie…Nicolae Vinulescu şi sub portretul lui Nicolae Vinulescu scrie …Gheorghe Codinoiu, dar, oricum ar fi privită şi analizată cu competenţă, o asemenea eroare de tipăritură nu diminuează cu nimic valoarea acestei monografii care va rămâne mereu şi ca un document de strictă actualitate!

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*