Învăţătura Preotului de altar

Sărbătoarea «Sf. Cuv. Parascheva» la Biserica Parohiei Strâmba-Jiu

,,Cu multă osârdie și prea multă dorință aceste cinstite moaște ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva”!

Mâine, 14 octombrie 2023, Biserica noastră de parohie de la Strâmba Jiu îşi sărbătoreşte hramul «Sfânta Cuvioasă Parascheva», cea care s-a născut în Tracia, într-un sat numit Epivata, lângă Constantinopol, din părinți creștini greci, de neam bun și bogați, care au botezat-o și au crescut-o în credința creștină. A avut o viaţă evlavioasă şi zbuciumată, despre care am mai vorbit, însă, de această dată, aş dori să mă refer la unele minuni pe care le-a săvârşit Cuvioasa după mutarea sa la viaţa veşnică, pentru că multă vreme după aceasta, a trecut din această viață un om care își petrecuse viața în răutăți, iar trupul său a fost îngropat aproape de cel al Cuvioasei. Dar ea n-a vrut să rabde aceasta, ci, arătându-se în vis unui sfânt bărbat, i-a zis: „Ridică trupul acesta și-l aruncă; că soare fiind și lumină, nu pot suferi întunericul și murdăria”, şi zăbovind acel dumnezeiesc bărbat, pentru că socotise arătarea cuvioasei drept un vis obișnuit, ea i s-a arătat și a doua, și a treia oară, strigându-i aceleași lucruri și mustrându-l cu asprime. Atunci călugărul și-a venit în fire după cum se cuvena și, după cuvântul cuvioasei, care îi arăta cu degetul locul, degrabă s-a sculat și cu sârguință a descoperit poporului vedenia sa. Atunci au alergat cu toată cetatea ca să împlinească porunca Sfintei. Și săpând, când s-au apropiat de sicriul ei, i-au aflat trupul cu totul nestricat și plin de bună mireasmă. Atunci i-au luat trupul și cu evlavie l-au adus în biserica Sfinților Apostoli, umplând aerul de miresme și tămâieri, cântând psalmi. Este cu neputință a povesti în scris toate minunile care s-au săvârșit după așezarea moaștelor ei aici, din pricina mulțimii lor: șchiopi, surzi, ciungi, ologi și tot felul de bolnavi au fost vindecați, şi doar atingându-se cei suferinzi de racla ei, pe dată se depărtau de la ei toate bolile fără leac și toate neputințele. Iar minunile care se fac prin sfintele sale moaşte nu încetează până în ziua de azi a da îmbelșugate tămăduiri, cu harul lui Iisus, Cel ce a preamărit-o, pentru că strămutarea moaştelor sale la Biserica Trei Ierarhi din Iaşi este scrisă și în marmură, în locul unde sunt așezate sfintele moaște prin cuvintele: «Cu voința Tatălui, cu bineplăcerea Fiului și cu conlucrarea Sfântului și de viață făcătorului Duh, a Dumnezeului celui mărit și închinat în Sfânta și cea de o ființă și nedesparțită Treime. Binecinstitorul și de Hristos iubitorul Ioan Vasilie Voievod cu mila lui Dumnezeu domnitor a toată Moldavia, fiind râvnitor și apărător al sfintei credințe răsăritene, după dumnezeiască îngrijire, a strămutat din Constantinopol cu multă osârdie și prea multă dorință aceste cinstite moaște ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea din Târnova». Această strămutare a fost a treia, iar, «Preasfințitul și fericitul a toată lumea patriarh Partenie, cu toată bunăvoința și sfatul Bisericii, a trimis aceste sfinte moaște ca pe o vistierie dumnezeiască, cu prea fericiții trei mitropoliți: Ioanichie al Iracliei, Partenie al Adrianupolei si Teofan al Paleon-Patronului, în zilele prea sfințitului Varlaam mitropolitul Sucevei și a toată Moldavia; iar binecinstitorul și de Hristos iubitorul și cu mila lui Dumnezeu stăpân al nostru și domnitor a toată Moldavia Ioan Vasilie Voievod, de acasă ieșind cu evlavie și din tot sufletul primind această neprețuită vistierie, potrivit le-au pus și le-au păstrat în cea nouă zidită biserică a Sfinților Trei Ierarhi». Din păcate, în seara zilei de 26 decembrie 1888, după slujba Vecerniei, din neatenție a rămas aprinsă o lumânare din sfeșnicul de lângă racla din lemn în care erau așezate cinstitele moaște şi peste noapte, lumânarea a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezata racla, arzând mocnit toata noaptea, fiind prefăcut totul într-un morman de jar. Dar, a oua zi dimineața, autoritățile de stat și bisericești, preoţii și credincioșii au constatat că cinstitele moaște au rămas neatinse, deci, încă o minune săvârșită prin puterea lui Dumnezeu. Ridicate din mormanul de jar, moaștele Cuvioasei au fost strămutate la catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde se găsesc și astăzi, fiind cinstite de obștea dreptcredincioșilor care îi cer să mijlocească pentru ei înaintea tronului ceresc, fiind socotită ocrotitoarea Moldovei. Din tradiție se cunosc foarte multe minuni săvârșite de cuvioasa, dar și în zilele noastre ea nu contenește a face minuni pentru aceia care aleargă la ea cu credință. Căci toți cei neputincioși care au evlavie la sfintele moaște, alergând cu credință la ele, sau chiar cei care poartă lucruri care au fost doar atinse de moaștele Cuvioasei, dobândesc vindecare. Iar, în vreme de secetă sau la altă nevoie mare, făcând creștinii rugăciune și ieșind cu sfintele moaște, îndată primesc răspuns la rugăciunile lor, deoarece Cuvioasa face multe minuni, cu harul Domnului, căruia I se cuvine mărirea în vecii vecilor. Amin!

Preot Antonie FĂINIŞI,Parohia Strâmba-Jiu, Gorj

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*